Afke Kostelijk: We zijn allemaal ondernemers

We zijn allemaal ondernemers, we moeten het alleen opnieuw ontdekken. Dit is een citaat van Muhammad Yunus, grondlegger van het microkrediet en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede (2006). Mijn grote inspirator. Vorig jaar hoorde ik hem spreken in Utrecht. Daar wist ik het! Onderwijs is dé proeftuin voor sociaal ondernemerschap. Waar in het hoger onderwijs de social labs verrijzen, gebeurt er in het MBO nog weinig op dit vlak. Daar moet verandering in komen.

Mijn droom

Mijn droom is dat MBO-studenten op waarde geschat worden en dat ze zich bewust zijn van hun rol als het gaat om sociaal ondernemerschap. Binnen het hoger onderwijs hebben studenten vaak moeite om de behoefte van de doelgroep in need helder te krijgen. Met andere woorden: werkt de sociaal ondernemende oplossing in de praktijk? Een MBO’er kijkt juist vanuit dit perspectief, maar hoger – en middelbaar opgeleiden treffen elkaar nauwelijks. Laat staan hoger – en lager opleidingen. Hier is veel winst te behalen. Neem een probleem als voortijdige schooluitval. Ondanks een dalende trend zijn er nog steeds bijna 23 duizend jongeren die de school verlaten zonder minimaal een vwo, havo of mbo 2 diploma. MBO’ers zijn beter in staat schoolverlaters te bereiken en het probleem bottom up te benaderen: wat moet er veranderen, zodat ze wel de school afmaken? Als MBO-studenten meedenken en -doen met de ondernemende oplossing geeft dit ze zelfvertrouwen. Ook stimuleert het om met een ondernemende blik naar problemen in de eigen buurt te kijken. Je leert ze dat ze zelf actie kunnen ondernemen voor een betere leefomgeving.

Mezelf uitvinden

Toen ik vier jaar geleden na een grote reorganisatie ‘mezelf weer kon uitvinden’ heb ik de tijd genomen om werk van betekenis te vinden. Terug naar de roots. Ik kom uit een middenstandsgezin en wist als kind niet beter dan dat je je geld verdient met ondernemen. De vraag die ik mezelf stelde was: Hoe kan ik die ondernemende drive combineren met iets goed doen voor de wereld? Mijn werkervaring heb ik vooral opgedaan binnen het onderwijs en zo kwam ik in aanraking met Enactus: een internationale NGO actief op het snijvlak van leiderschap en sociaal ondernemerschap in het hoger onderwijs. Bij Enactus bleven kansrijke studenten initiatieven te lang in de projectfase. Juist de stap van project naar bedrijf is cruciaal voor blijvende sociale impact. Vanuit die gedachte heb ik voor Enactus het Social Startup-traject opgezet. En tegelijkertijd bij mezelf het ondernemen opnieuw ontdekt. Uit de Social Startup zijn al diverse ondernemingen voortgekomen: Baking Power, Energiekliek, Rebottled en De Buren Bakken als concept binnen welzijnsorganisatie Cordaan. Het is geweldig om met Enactus studenten te werken. Zij geloven in de nieuwe standaard voor ondernemen en dragen op die manier bij aan een betere wereld. Sociaal ondernemen wordt de norm. Bovendien geeft het werken vanuit een intrinsieke motivatie veel plezier. Dit gun ik ook mbo’ers. Nu krijgen ze nog niet die rolmodellen te zien waarmee ze zichzelf kunnen identificeren en houden zich nog vaak bezig met alleen geld verdienen.

Mbo’ers zijn het verschil

Op dit moment is in Nederland 32,5 procent lager opgeleid (alleen basisonderwijs, middelbare school of mbo niveau 1), 38,8 procent is middelbaar opgeleid (MBO), en 27,5 procent is hoger opgeleid (HBO of Universiteit). Willen we naar een breed draagvlak voor sociaal ondernemerschap, dan hoort het MBO in de proeftuin. Zij vormen immers een belangrijke schakelfunctie tussen hoog – en laag opgeleid en benaderen een sociaal vraagstuk vanuit de praktijk. Een inclusieve economie kan niet zonder ze!

Meer weten over Afke

LinkedIn I Twitter

[form id=”87070″ /]