Artikel bij MT Rendement: ‘Leiderschap met echte impact’

Lees het artikel geschreven door Gloria van Ewijk over Leiderschap met echte impact. Leidinggevenden een innovatieve organisatiecultuur zien te creëren waarin gedeelde verantwoordelijkheid centraal staat en waarbij leidinggevenden werken vanuit hun persoonlijke morele kompas. 

In MT Rendement 11-2016 heeft u kunnen lezen wat het Impact Businessmodel is en hoe u met het model van uw organisatie een waardengedreven organi-satie maakt. Zodra u de overstap maakt van een traditioneel businessmodel naar een waardengedreven businessmodel, is het van belang dat u ook uw manier van leidinggeven daarop afstemt.

U moet een innovatieve organisatiecultuur zien te creëren waarin gedeelde verantwoordelijkheid centraal staat en waarbij leidinggevenden werken vanuit hun persoonlijke morele kompas. Het Impact Leiderschapsmodel helpt u daarbij.

Het Impact Leiderschapsmodel legt de nadruk op drie elementen die u helpen om verbor-gen potentieel bij uw medewerkers te herkennen en te activeren en zo een in-novatieve organisatiecultuur te creëren:

▪ het morele kompas;

▪ verantwoordelijkheid;

▪ innovatie.

Lees hier het hele artikel!

[form id=”87070″ /]