Ilhan Tekir: behoud een stukje nuchterheid

Ik zie mezelf als een doorzetter die graag nieuwe werelden ontdekt en daarbij oog heeft voor alles wat menselijk is. De nieuwe stap die ik heb gezet in mijn leven is de uitdaging om de komende twee jaar als voorzitter van Hartmans Netwerk op te treden.

De jongeren (tussen 27 en 33 jaar jong) bij Hartmans worden geselecteerd op basis van hun inspiratie en onderscheidend vermogen. Het doel is om het openbaar bestuur (minstens) een stap vooruit brengen. Tegelijkertijd zeg ik er bij dat wij niet alle kennis in pacht hebben, maar dat is ook geen vereiste om te kunnen inspireren en van daaruit nieuwe inzichten te creëren. Het voorzitterschap voor dit uitdagende netwerk kwam eigenlijk totaal ongepland op mijn pad, wat niet wegneemt dat ik er met volle moed en energie aan ben begonnen.

Voorzitterschap

De eerste belangrijke opgave die ik daarbij zie is het kritisch tegen het licht houden van onze werkwijze als netwerk en een tweede belangrijke opgave die ik zie is het netwerk een herkenbaar gezicht geven richting de buitenwereld. Er is een zekere samenhang tussen deze twee opgaven waarbij de één de ander versterkt. Het meest spannende aan deze stap is de leden van het netwerk gedurende mijn voorzitterschap minimaal net zo enthousiast te houden als nu. Bij een netwerkorganisatie als Hartmans is dat een belangrijk aandachtspunt. Ik heb daarom de intentie om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de proactieve houding van onze leden. Het zijn ten slotte één voor één high potentials die net zo goed het voorzitterschap hadden kunnen vervullen. Zolang deze enthousiasme aanwezig is, en daar heb ik alle vertrouwen in, zal ik mijn motivatie vinden om deze eervolle rol te vervullen.

Wat mij extra zou motiveren is als we straks, na de vernieuwing van onze werkwijze, kunnen constateren dat onze bijdrage aan het openbaar bestuur is vergroot. Verandering is een continu gegeven en daarom is het voor iedere organisatie van essentieel belang om de vernieuwingsvraag continu actueel te houden. Stilstaan is achteruitgang, hoe hard het ook klinkt.

Verwachtingen

Mijn persoonlijke inspiratie haal ik in algemene zin door geen hoge verwachtingen te creëren voor mezelf (hoe gek het ook klinkt). Toegegeven, dat is moeilijk. Maar, te hoge verwachtingen leiden tot teleurstellingen die alles behalve inspirerend zijn. Dit geldt voor alle facetten van het leven, zowel privé als zakelijk. Terwijl een reële verwachting uiteindelijk energie geeft om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een stukje nuchterheid is dus zeker niet mis om uiteindelijk inspiratie te halen uit het leven. Bij mij werkt het en daarom zou ik deze manier van leven ook anderen adviseren, hoe moeilijk het soms ook is.

Meer weten over Ilhan Tekir

LinkedIn

[form id=”87070″ /]