Ginny Krijgsman: Alleen met je hart kun je goed zien

Zelf was ik ooit een jongere met een complexe thuissituatie en ik had graag een coach willen hebben. De basis van mijn werk is dat ik geïnteresseerd ben in wat jongeren beweegt, waar ze naartoe willen.

Samen met de jongere ga ik op zoek naar de verbinding tussen hoofd, hart en handen, ofwel het spel tussen de krachten en de werking van denken, voelen en willen.

Mijn weg is niet zonder obstakels geweest. Er waren vroeger thuis veel zorgen. Ik was een speels, leergiering, nieuwsgierig en onrustig kind. Een kind dat wilde ontdekken, naar de sterren reizen en verder. Mijn moeder is na een lang ziekbed op jonge leeftijd overleden en mijn vader, fysiek zo sterk als een os, leed aan PTSS. Hij was hierdoor regelmatig niet zichzelf.  De oorlog en de herinneringen aan zijn tijd in een Jappenkamp hadden hem ingehaald.

Thuis was het een hele andere wereld dan op school. Mijn redding waren mijn boeken, zoals het boek ‘Alleen op de wereld’. Ook de Griekse mythen en sagen openden andere werelden voor mij, werelden waaraan ik mij kon laven. Naast speels en nieuwsgierig, was ik ook eenzaam en onzeker. Ik schaamde me voor mijn thuissituatie. Ik verlangde naar de geborgenheid van een heel gezin. Mijn vader werd uiteindelijk opgenomen. Als gevolg hiervan kwam ik in een pleeggezin terecht. Vanaf mijn 17e woonde ik op mezelf en was ik ondertussen van het Atheneum naar de HAVO gegaan.

Met mijn vader ging het in die tijd bergafwaarts. Drie weken na mijn 18e verjaardag gebeurde wat ik al voorvoelde. Mijn vader had zelfdoding uitgevoerd. Mijn wereld implodeerde. Ik wilde mij uit laten schrijven van school. Ik vond het niet belangrijk meer. Gelukkig dacht de schooldirecteur, iemand met een hart van goud, die ook les gaf, hier anders over. Hij maakte het verschil, door te luisteren en er gewoon te zijn.

Mijlpaal

Dankzij de ervaringen in mijn jonge jaren en pubertijd heb ik veel geleerd over het leven: over relaties, over (verloren) hoop, vertrouwen, verlies, doorzettingsvermogen, verbinding, dankbaarheid, respect, mezelf niet al te serieus nemen. En dat liefde een werkwoord is. Met behulp van deze levenslessen heb ik mij een aantal vaardigheden eigen kunnen maken, zoals bijvoorbeeld: zelfregulering, acceptatie, doorzettingsvermogen, samenwerking, verdraagzaamheid, mededogen, flexibiliteit, creativiteit, kritisch denken, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en nog veel meer.

Een belangrijk mijlpunt in mijn leven is de ontmoeting met dr. Mansukh Patel geweest. Ik zag hem op televisie en was zo enorm geraakt dat ik direct besloot om de driejarige Dru-Yoga opleiding te volgen in Snowdonia (Wales, U.K.). De yoga van het hart. In Wales leerde ik de rijkdom van de Bhagavad Gita kennen. Ik voelde hoeveel oud zeer er in mij zat en leerde hier met compassie naar te kijken. Ook leerde ik mijn gedachten gade te slaan, los te laten en te reflecteren op mijn eigen handelen. Tijdens mijn opleiding voor Gezondheidstherapeut had ik al veel geleerd over het lichaam: de anatomie, pathologie en fysiologie, maar gedurende de Dru-Yoga opleiding heb ik geleerd dat lichaam en geest een eenheid is. Ja, de driejarige training course Dru-Yoga in Wales is een van mijn beste beslissingen in mijn leven geweest.

Opieuw beginnen

Supertrots en blij ben ik met mijn gedurfde beslissing om in 2017 opnieuw voor mezelf te beginnen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de steun die ik ontvang van mijn man en zoon. Hierdoor kon ik mij focussen op het ondersteunen van jongeren binnen het onderwijs. Ook voor hen die thuiszitten.

Nu ontmoet ik mensen met wie ik mijn ideeën kan delen, bespreken en toetsen. Maar het belangrijkste blijven de jongeren. Zij laten mij middels uitspraken weten dat ik op de goede weg ben. Uitspraken als; ‘ik heb veel steun aan u gehad, u moet doorgaan met waarmee u bezig bent’, of ‘ik heb veel van u geleerd en ik kan bij u mezelf zijn’. Voor mij is deze feedback noodzakelijk om überhaupt te kunnen ontwikkelen. Het gevoel van veiligheid creëren en van daaruit vertrouwen en een relatie opbouwen kost tijd.

Mijn uitdaging

Mijn uitdaging is om mijn schaduwzijde (mijn minder mooie kanten) liefdevol te omarmen. Dat wat je aandacht geeft groeit inderdaad, maar dat wat je niet erkend gaat vervormen.

Er is een Indiaans verhaal over twee wolven. In ieder van ons huist een zwarte en een witte wolf. De zwarte wolf heeft kwaliteiten als: vasthoudendheid, moed, onverschrokkenheid en wilskracht, maar deze vervormen in jaloezie, haat etc. Wanneer deze kwaliteiten niet erkent of ingezet worden. De witte wolf bezit kwaliteiten als: compassie, zorgzaamheid, kracht, naastenliefde. Beiden zijn nodig in het leven.

Mijn uitdaging is om mijn zwarte en witte wolf te verbinden, mijn kwaliteiten serieus te nemen. Alleen zo kan ik jongeren van dienst zijn. Ik weet dat ik hen behulpzaam kan zijn door begripvolle ondersteuning bij o.a.: het leren leren (executieve vaardigheden), ontspannen en bij hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. Zodat zij leren vertrouwen in hun eigen kunnen.

Missie

Een weg is om jongeren te begeleiden bij het ontwikkelen van hun executieve vaardigheden. Het ontwikkelen hiervan helpt hen om, zowel op de korte als de lange termijn, datgene te doen wat voor hem of haar, in die bepaalde situatie het juiste is om te doen. Plannen en organiseren vallen hieronder, maar ook: het kunnen richten en reguleren van emoties, flexibel kunnen zijn als dingen veranderen, jezelf monitoren en een reëel zelfbeeld vormen, maken deel uit van executieve vaardigheden. Een aantal van deze vaardigheden vallen onder wat nu de 21e-eeuwse skills worden genoemd. Veel hiervan heb ik leren ontwikkelen in mijn complexe wereld.

Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren’, Janusz Korczak

Jongeren hebben deze nodig in onze snel veranderende wereld. Ik heb veel van deze vaardigheden ontwikkeld en ingezet in een situatie die zeer onvoorspelbaar en vaak onveilig was. En waarin ik hoofdzakelijk op mezelf aangewezen was. Er hoeft maar iemand te zijn die in je gelooft, die je vertrouwt en waarop je kunt steunen als het zelf (even) niet lukt. Die jou helpt herinneren aan jouw eigen kracht. Die ziet wie je werkelijk bent.

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een liefdevollere en rechtvaardigere wereld. Door jongeren binnen het (mbo)onderwijs, die net iets meer aandacht nodig hebben, (ADHD, ASS, complexe thuissituatie) te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun doelen.

Liefde overwint

Ik voel mij een bevoorrecht en gelukkig mens. Concluderend wil ik met mijn verhaal zeggen dat ik geloof en vertrouw in liefde waarvan vriendelijkheid een facet is, in samenwerking, in verbinding. In mijn verdrietige periode lagen veel verborgen schatten opgeslagen. Al zag ik ze toen niet zo. Nu tonen ze hun gratie, hun waarde en hun kracht.

De meest waardevolle ontdekking die ik heb gedaan is dat de antwoorden die ik zocht en zoek in mijzelf liggen. Deze wijze bron kan ik altijd raadplegen. Daarnaast blijf ik mij ieder jaar bijscholen, er is zoveel te delen.Meer weten over Ginny Krijgsman

LinkedIn I Facebook I Twitter