John Schmeitz: In balans & leven vanuit harmonie

Balans in harmonie met de omgeving is een rode draad in mijn leven. Van jongs af aan was ik bezig met kijken wat er nodig was om balans te creëren. Te beginnen bij familie en later ook bij sportteams of op school.   Ik wilde zorgen voor een veilige omgeving en verbinding, zodat mensen zich welkom voelen en floreren. Ook probeerde ik problemen voor te zijn of helpen ze op te lossen.Door omstandigheden in mijn leven voelde ik me vaak verantwoordelijk voor de groep waar ik onderdeel van was. Dat heeft zich ook in mijn werkleven doorgezet. Vanuit mijn technische achtergrond uitte zich dat eerst door balans in de toepassing van de gebruikte technologie te willen brengen. Bijvoorbeeld hoe draagt de telefooncentrale optimaal bij aan de bereikbaarheid en bedrijfsprocessen. Dat is verder gegroeid na opleidingen bedrijfskunde voor ICT specialisten en een coachopleiding naar balans brengen op het snijvlak van mens, proces en technologie.

Uitdaging

Nu ben ik toe aan een nieuwe stap in mijn leven waarin ik me vooral richt op leiderschap en begeleiden van co-creatie en transitie. Het creëren van een ondersteunende omgeving, waar mensen zich kunnen ontplooien en het potentieel van zichzelf en de groep ontsluiten. Daarnaast help ik mensen de moed te vinden om over hun eigen beperkingen te stappen, verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de omgeving. Dus, zorg te dragen voor de mensen om zich heen, zodat ze ook regie kunnen nemen over hun eigen leven. Het meest spannende aan deze stap is dat ik me realiseer dat ik zelf ook het voorbeeld moet geven en over mijn eigen obstakels moet stappen. Hoewel ik hierin stappen heb gezet, zijn er altijd wel situaties waardoor ik het even niet weet. Gelukkig heb ik mensen om me heen die mij weer helpen om vanuit een ander perspectief te kijken. Ik geloof daarom ook dat we elkaar nodig hebben en dat alles met elkaar samenhangt. Want het is een grote uitdaging om vanuit een volledig nieuw paradigma te gaan werken. Mensen mee te nemen om in co-creatie aan een nieuwe wereld te werken. We kunnen namelijk vanuit een hoger perspectief kijken naar potentieel, keuzes en mogelijkheden. Werken vanuit een nieuw paradigma is spannend, want mensen worden niet langer gezien als productiemiddelen, maar als creatiebronnen met een enorm potentieel. Daarbij is het nodig dat we verantwoordelijkheid durven nemen voor onze creatiekracht. Leiderschap individueel en in samenwerking met anderen in harmonie met de omgeving. Uit eigen ervaring weet ik dat dit makkelijker gezegd is als gedaan.

Ontdekking

Mijn motivatie om te werken aan een nieuwe manier van samenwerken en op een andere manier kijken naar de samenleving is ontstaan, omdat ik zelf heb meegemaakt hoe het is om vast te lopen in een oud systeem. En, ik heb vooral zelf ervaren dat door een ondersteunende omgeving, samen met anderen, en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen mindset, gedrag en potentieel er iets mooi kan onstaan. Via een nieuwe weg kunnen obstakels worden overwonnen. Deze kennis en ervaring wil ik graag doorgeven aan mensen en organisaties, zodat we samen een betekenisvolle samenleving kunnen bouwen. De meest waardevolle ontdekking over mezelf is, dat ik me snel kan aanpassen en identificeren met iemand anders, waardoor ik goed kan invoelen hoe ik kan helpen en wat er nodig is. Hoewel het kunnen zijn als een kameleon me veel gebracht heeft, heeft het er ook voor gezorgd dat ik niet altijd wist wie ik was en wat ik zelf wilde. Ik leefde het verhaal van de ander, denkend dat het mijn verhaal was. Toen ik me daar bewust van werd, ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden om dichter bij mijn eigen kern te komen. Alleen in de natuur wandelen en zijn of muziek maken, helpen me daarbij.

Het is een inspirerend leven om elke keer de kracht van de groep te mogen ervaren, die mensen optilt, zodat ze boven zichzelf uitstijgen.

Droom

Het is inspirerend de kracht van de groep te mogen ervaren als mensen verbonden zijn, zodat ze boven zichzelf uitstijgen. Ik ben dankbaar dat mijn ervaringen en mensen in mijn leven me geholpen hebben een ondersteunende omgeving te kunnen co-creëren, zodat mensen zich met plezier en moeiteloos met elkaar verbinden, zich kwetsbaar durven opstellen en het potentieel van het individu en de groep ontsloten wordt. Mijn grote droom voor mezelf is om autonomie en verbondenheid te ervaren. Ook wil ik groeien en nieuwe vaardigheden leren om een betekenisvol leven te leiden in balans en harmonie met mijn omgeving. Daar wil ik ook anderen bij helpen, door faciliteren van een ondersteunende omgeving, zodat de gezamenlijke creatiekracht kan floreren. Ik wens anderen op hun reis de moed om over hun eigen drempels heen te stappen,  te spelen, ontdekken en te vertrouwen op de wijsheid van hun hart. En als je het even niet zit zitten, je hoeft het niet alleen te doen.

Samen kunnen we zoveel meer!

 

Meer weten over John Schmeitz

LinkedIn I Facebook I TwitterWebsite

[form id=”87070″ /]