MBO stages: succes of teleurstelling?

Een kwalitatieve sterke stage lopen is een vereiste voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. De stage zorgt er voor dat studenten de juiste skills leren ter voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Stagelopen is voor alle studenten verplicht binnen hun studie. Stages zijn daarom een belangrijk ingrediënt voor de groei en ontwikkeling van een starter.

Naast theoretisch onderwijs worden studenten de praktijk in gestuurd om hun kennis toe te passen. Dit is bij uitstek een plek om te leren, omdat de studenten worden begeleid en nog niet volledige verantwoordelijk zijn. Succesvolle stages zijn motiverend en zorgen voor een vliegende start van het werkende leven. Helaas verlopen de stages niet altijd makkelijk en is er ruimte voor verbetering. Stages kunnen door verschillende redenen als een teleurstelling worden ervaren. De verwachtingen van de betrokkenen bij stages lopen soms uiteen, wat obstakels vormt voor een succesvolle stage, waardoor de waarde en kracht van de stage dan beperkt is. Dit is kwalijk, want in tegenstelling tot een goede stage, is een slechte stage demotiverend en beperkend voor een succesvolle verdere carrière.

Onderzoek

Als erkend leerwerkbedrijf heeft Life Impact Company al enkele jaren ervaringen met stagiaires. Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren door studenten van ROC Midden Nederland in Utrecht. Twee studenten van de MBO studie International Business, Ghislaine van der Veen en Amy Hoek, hebben gekeken naar de ervaringen en verwachtingen van 58 studenten, 3 studieloopbaanbegeleiders en 13 stagebegeleiders omtrent stages. De verschillende groepen waren: de studenten zelf, de loopbaanbegeleiders (leraren van het MBO) en de stagebegeleiders (praktijkbegeleiders).

Het doel van het onderzoek was om de (eventuele) verschillen tussen de verwachtingen bij de betrokken partijen in kaart te brengen. Op basis van het onderzoek zijn er oplossingen bedacht die de partijen mogelijk dichter tot elkaar kunnen brengen. Tevens zijn er uitdagingen geïdentificeerd die een succesvolle stage in de weg staan. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

Stages worden gemiddeld met een 5 beoordeeld door studenten.
Stages vallen helaas vaak tegen. Een van de redenen is dat sommige onderdelen van de stage, zoals verplicht klantcontact, niet altijd aanwezig zijn. Ook moeten soms toch nog de stereotype koffiezettaakjes worden uitgevoerd.

Studenten en praktijk-stagebegeleiders hebben het idee dat ze te weinig informatie krijgen, terwijl school denkt dat ze hierin voldoende te voorzien
Studieloopbaanbegeleiders (de docenten) gaan ervan uit dat ze voldoende informatie geven in colleges als voorbereiding. Ze stellen zich niet pro-actief op in hun begeleiding en lijken alleen betrokken als er om wordt gevraagd. Hierdoor moeten de studenten en stagebegeleiders het zelf verder afhandelen, terwijl stagebegeleiders soms juist meer begeleiding verwachtten te krijgen van de loopbaanbegeleiders.

✚ Studenten voelen zich onzeker over hun kennis en weten niet goed wat ze van de stage kunnen verwachten. 
Studenten ervaren vaak een hoge verwachting van de stagebegeleiders en hebben het idee dat ze hier niet aan kunnen voldoen. Ze weten vaak niet goed waar ze aan beginnen, waardoor ze onzeker zijn en ook niet voor zichzelf durven op te komen.

Stagebegeleiders beoordelen een stage nooit negatief door een gebrek aan kennis, maar wel door een gebrekkige professionele houding
Stagebegeleiders vinden dat de professionele houding van de student tegenvalt. Zaken als op tijd komen, assertiviteit laten zien en zelfvertrouwen vinden ze tegenvallen. Het gebrek aan kennis wordt niet als reden genoemd, terwijl dit de grootste onzekerheid van studenten is.

Conclusie

Iedereen wil graag dat studenten een leerzame en succesvolle stage hebben die het potentieel van de studenten aanspreekt. Het is zonde als een stage zorgt voor de stagnatie van de groei en leermogelijkheden van studenten. Op het moment dat zij vanuit onzekerheid niet hun competenties en kwaliteiten kunnen tonen, is een stage niet geslaagd. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om verbetering te realiseren. Wij hopen met dit onderzoek hiervoor een aanzet te geven. Hieronder volgen enkele aanbevelingen voor studenten, loopbaanbegeleiders en school.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:

❏ Loopbaanbegeleiders (school) moeten controleren op kwalitatief goede stages.
❏ Loopbaanbegeleiders (school) moeten de studenten meer begeleiden zodat zij beter weten waar ze aan toe zijn en zich daardoor zekerder kunnen voelen.
 Studenten mogen meer het heft in eigen hand nemen en pro-actief zijn tijdens de stage, zodat verwachtingen kunnen worden overtroffen.
❏ Ouderejaarsstudenten zouden hun stage-ervaringen kunnen delen met andere studenten, zodat zij beter weten wat er aankomt.
❏ Extra lesmodules gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, voor zelfvertrouwen en assertiviteit, en sociale vaardigheden, waaronder open communicatie, feedback geven en ontvangen,  zouden een aanvulling kunnen zijn.
❏ Een stage moet aandacht besteden aan het ontwikkelen van een professionele houding die kan worden meegenomen naar de arbeidsmarkt.Stage bij Life Impact Company

Life Impact Company is een leerwerkbedrijf en heeft diverse stageplekken voor HBO en WO studenten.

Nieuwsgierig naar Life Impact Company