Mijn coaching wijsheden

Na meer dan 15 jaar ervaring in het coachen van professionals, ondernemers en teams, heb ik een fundamenteel inzicht verkregen dat mijn aanpak heeft gevormd: Je kunt mensen niet veranderen.

Maar wat kun je dan wel doen als je mensen helpt met veranderen?

Je kunt een context en bedding creëren waarin nieuwe gedragingen kunnen ontstaan door kleine experimenten met gedrag en mindset. Hierbij ontstaat een leerproces waar geduld en compassie nodig is voor de persoonlijke ontwikkeling. Rustmomenten voor mijlpalen en successen zijn hierbij van essentieel belang. Het nemen van tijd om nieuwe gedragingen te internaliseren en te werken naar een tipping point voor een nieuwe cultuur.

Dit besef heeft mij geleerd dat de rol van een coach niet is om mensen te veranderen, maar om mensen te helpen om meer zichzelf te worden en te accepteren. Het gaat om het loslaten van wat niet meer nodig is en jezelf te zien zoals je bent. In een omgeving waarin je jezelf kunt ontdekken, plezier kunt hebben en diepgang kunt nastreven waar nodig.

Het transformatieproces vergt grit en persoonlijke strategieën, want niemand is hetzelfde en heeft hetzelfde nodig. In mijn coaching gebruik ik diverse verrassende methodes om je uit je comfortzone te halen en je eigen kracht te ontdekken.

Download presentatie hier!