We gebruiken waardenkaart om te onderzoeken welke waarden bij jou passen. De betekenis van de waarden staan er bij, maar je kunt er je eigen betekenis er aan geven. Waarden helpen om betekenis te geven aan je werk en leven.

Je persoonlijke waarden geven aan wat belangrijk is voor jou. Het geeft aan wat je drijft in je leven, bieden houvast en geven je richting. Voorbeelden van persoonlijke waarden zijn vrijheid, veerkracht, betrouwbaarheid, loyaliteit, onafhankelijkheid, betrokkenheid en openheid.

We gebruiken in ons 1op1 trajecten en de trainingen.  We kijken naar je Power, Purpose en Potentieel, zodat je nog beter in staat bent om keuzes te maken die bij jou passen.