Petra Hiemstra: Bij jou moet het altijd echt ergens over gaan!

Bij jou moet het altijd ergens echt over gaan, verzuchtte de voorzitter van mijn businessclub enkele jaren geleden bij een gezellige borrel en sloeg daarmee de spijker op zijn kop.

Ik ben inderdaad niet goed in small talk. Zulke gesprekken kósten me energie, in plaats van andersom. Mijn brein wil tot de kern van de zaak komen, het écht ergens over hebben, de essentie beluisteren en liefst deze samen onderzoeken. Mijn ziel sluit zich daarbij aan: die wil contact maken van hart-tot-hart.

Wat me tegenwoordig opvalt, is hoe Oost-Indisch doof mensen met elkaar communiceren. ‘Je luistert wel maar je hoort me niet’, is het meest voorkomende verwijt in zakelijke en persoonlijke relaties. En het klopt: luisteren is niet makkelijk omdat het eenvoudig is! Ook ik heb als professioneel luisteraar een lange, bergachtige leercurve mee mogen maken.

Enkele jaren nadat ik mijn coachpraktijk begon, realiseerde ik me dat mijn cliënten – veelal ondernemers, gymnasiasten en Friezen – net als ik een eigen logica hebben. Zij en ik zijn wars van autoriteit, hebben een sterke innerlijke drive, en willen altijd het waarom doorgronden voor ze met het wat en hoe aan de slag gaan. Tijdens mijn ontwikkeling tot professioneel coach en persoonlijk commissaris leerde ik dat al deze kwaliteiten vallen onder de noemer hoogbegaafdheid of extra intelligentie (Xi).

Hoogbegaafd

Het heeft vervolgens nog drie jaar geduurd eer ik me met dit label kon vereenzelvigen. Ik kon het me nauwelijks voorstellen. Anderen weten zoveel meer dan ik, er is zoveel dat ik niet weet of kan! Maar wat me op begon te vallen, was dat ik in mijn praktijk mensen ontmoette die veel slimmer en sneller waren dan ik, en exact ditzelfde over zichzelf zeiden. Kon het zijn dat hoe meer je weet, des te beter je je realiseert hoe weinig je eigenlijk weet? Langzaam maar zeker begon ik zo stukjes van antwoorden te krijgen op mijn grote levensvraag: waarom voel ik me toch zo anders dan de rest?

Maar nu ik mijn eigen intensiteit aanvaard heb – met alle pieken, dalen, creativiteit, rusteloosheid en mateloosheid die daar bij horen –  is mijn leven blijvend veranderd. Zachter, overzichtelijker en liefdevoller geworden. Een burn-out en een diepe depressie dwongen me nu eens echt naar mezelf te luisteren en leerden me vervolgens mijn eigen bandbreedte kennen. Ik heb mogen ervaren dat diepe dalen tot ingrijpende, innerlijke transities kunnen leiden. Deze dalen nodigden me uit om overtuigingen, angsten en patronen los te laten. Om meer ruimte te ervaren voor vrijheid, speelsheid en luchtigheid. Aangekomen bij het diepste van mijn ziel, op celniveau, werd me ook steeds helderder wat ik écht graag wilde: een eigen bedrijf leiden, en een wijk- en een stadsproject opzetten. Dat werden vervolgens Haagse Hoogvliegers, Quartier Laak en Hoffelijk Den Haag.

Luisteren naar mijn ziel

Beide dalen brachten me in contact met behoeftes die altijd al latent in me aanwezig waren, maar die ik daarvoor nooit veel aandacht had geschonken. Ik had – heb – behoefte aan schoonheid bijvoorbeeld, aan stilte, een groene omgeving en wijdse uitzichten. Dat geeft mij, en ik merk ook mijn gesprekspartners, energie. Ruimte voor reflectie op gevoelens. Om te luisteren naar het fluisteren van de ziel. En om daar vervolgens gehoor aan te geven.

Sinds ik mezelf en anderen dagelijks ben gaan grootluisteren, is mijn leven zoveel magischer geworden. En ik sta er versteld van hoeveel synchroniciteit er plaatsvindt bij mijn gesprekspartners als ze écht naar zichzelf gaan luisteren en zich open stellen. Hoe eenvoudig een carrièreswitch dan ineens wordt, en hoe snel ze pas dan de baan van hun dromen vinden of een loopbaan als ondernemer creëren.

Van grootluisteren naar liefdevol leiderschap

Grootluisteren is een vorm van relationele topsport waarmee je mensen kunt helpen helen en het gedroomde verwezenlijken. Het kan grootse ideeën en gedurfde dromen laten uitkomen. Op persoonlijk, organisatorisch, maatschappelijk en systemisch niveau. In mij huist geen schrijver, dacht ik altijd, maar inmiddels schrijf ik mijn eerste boek. Ik onderzoek de relatie tussen grootluisteren en liefdevol leiderschap. In dit proces probeer ik steeds goed te luisteren naar wat geschreven wil worden, wat er nodig is, wat zich aandient en naar de juiste tijd om een nieuw stuk te schrijven.

Mijn wens is om met dit boek 300.000 mensen te inspireren om zichzelf en anderen dagelijks te gaan grootluisteren, zodat er ruimte ontstaat voor een nieuw, liefdevol leiderschap. De tijd is er rijp voor. De eerste leergang Liefdevol Leiderschap van Haagse Hoogvliegers zat binnen mum van tijd vol. Als ik mijn voelsprieten uitsteek, voorzie ik binnen enkele jaren de oprichting van nieuwe ministeries, zoals het ministerie voor Gezin en Geluk, Holistische Zorg, Duurzaam Fraai Groen, Vrede, Circulaire Economie en Excellentie, Vakmanschap en Meesterschap.

Het maatschappelijk middenveld en de commercie lopen inmiddels voorop als het gaat om de duurzame inzet van mensen, middelen en materialen. De bal ligt voor het doel. Onze nieuwe politici hoeven ‘m enkel nog zachtjes in te tikken. En dan zachtjes juichen: zie je wel, verandering kán. Maar dan zullen ze wel eerst écht naar ons, de gewone mensen en bedrijven die al tijden luid roepen, moeten gaan luisteren.

Meer weten over Petra

Website I E-mail

[form id=”87070″ /]