Pieter Parmentier: Voor onze kleinkinderen

Net als mijn ouders heb ik mij altijd ingezet voor de samenleving. Dat sprak vanzelf, evenals de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is. Ik ben Pieter Parmentier (1951) en ik ben door mijn brede belangstelling sociale geografie gaan studeren, een bredere studie is er niet. Vervolgens heb ik gewerkt bij de gemeente Rotterdam en bij ingenieursbureau TAUW. Daarna als zelfstandige waar ik mij heb gericht op het bevorderen van kennisuitwisseling. Dat is alweer ruim twintig jaar geleden.Het werd tijd om voor mezelf te beginnen, na een carrière bij de overheid en het bedrijfsleven. Het leven als ZZP’er trok me, al heette dat toen nog niet zo. Eigen baas zijn en zelf de koers uitstippelen bleek meer mijn ding. Onder de vlag van de Stichting ENF heeft dat tot vele boeiende ervaringen geleid.

Betere Wereld

Sinds de geboorte van onze eerste kleindochter vat ik mijn activiteiten samen onder de noemer: werken aan een betere wereld voor onze kleinkinderen. Hoewel iedereen energie kan besparen en overstappen op duurzame energie doen veel mensen dat nog steeds niet. Iedereen kan Fair Trade producten kopen, afval scheiden en iedereen kan verstandiger omgaan met mobiliteit. Ik hoop dat deze overtuiging zal er toe zal leiden dat nog veel meer mensen verantwoordelijker gaan leven. We zijn het aan de volgende generaties verplicht.

Duurzaam

Wat ik daarnaast doe, is samen met anderen het project Erfdelen ontwikkelen om socialer en duurzamer te wonen. Ons burgerinitiatief Basisinkomen 2018 is gericht op een rechtvaardiger samenleving en Buurtenergie op samen energie besparen en opwekken in buurten en wijken. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Want je gaat bij elkaar zitten en je organiseert een informatieavond. Vervolgens doe je gezamenlijk de inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen en vloerisolatie. En het mooiste is nog dat je tegelijkertijd bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk. Verder organiseer ik ieder jaar een Koploper Bijeenkomst voor ondernemers die innovatief en duurzaam bezig zijn en geef ik gastlessen op basisscholen over duurzame ontwikkeling en klimaat. Vrijwel al mijn activiteiten zijn gericht op bewustwording bij diverse doelgroepen van hun aandeel in een betere wereld en kennisuitwisseling. Financieel levert het allemaal weinig op, maar het is wel heel bevredigend om het gevoel te hebben dat het een bijdrage levert aan een betere wereld.

Belangrijkste bijdrage

Mijn belangrijkste bijdrage moet nog komen. Ik wil graag kennisuitwisseling in de samenleving verbeteren onder het motto: communiceren is al moeilijk genoeg, zeker als je elkaar niet kunt vinden. Vreemd genoeg zijn we ondanks alle moderne hulpmiddelen nog niet veel verder dan een paar duizend jaar geleden. Verreweg de meeste contacten die tot kennisuitwisseling leiden, ontstaan bij toeval. Serendipiteit dus. De meesten vertrouwen op hun netwerk maar kennen niet de mensen die ze niet kennen, daardoor worden veel kansen op innovatie en samenwerking gemist. Ik heb om de communicatie te verbeteren een methode Advanced Networking ontwikkeld en met succes toegepast. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat we in organisaties en netwerken snel de juiste expert/persoon te vinden.

Vrije Tijd

In m’n vrije tijd mag ik graag een rondje fietsen, zoals laatst rond de Mont Blanc en wat langer geleden naar Mount Everest. Dat soort fietsen is verslavend, zelfs letterlijk omdat je eigen lijf endorfine aanmaakt tijdens dat soort inspanningen. Gelukkig is het dus ook legaal. In Tibet hebben we onze fietsexpeditie gecombineerd met een sponsoractie voor het blindenproject Braille without Borders. Die betere wereld houdt tenslotte niet op bij de landsgrenzen.

Meer weten over Pieter Parmentier

LinkedInWebsite

[form id=”87070″ /]